Aquest espai vol ser un racó d'art. en el que hi vull mostrar els meus interessos artístics: les meves obres i exposicions , articles o critiques d'art, activitats artístiques, el procés de creació d’una obra d'art, informar de les diferents exposicions actuals, parlar de les dones artistes, mostrar blocs interessants del mon de les arts...

Dones, un teixit d'experiències

Dins del marc de l'exposició col.lectiva: Dones, un teixit d'experiències.

A través de les meves obres vull explicar ,des d'una visió personal, el paper i la lluita de les dones en la societat patriarcal actual. Encara avui la dona es troba estancada dins dels estereotips sexistes i ha de lluitar per sentir-se individu lliure amb els seus drets i els seus deures. Una part dels meus quadres vol mostrar com encara avui, els models o canons de bellesa de la dona venen donats per la mirada de l'home, com encara som objectes visuals del desig masculí . He volgut reivindicar el cos de les dones amb les seves formes i la seva bellesa individual des de la meva mirada com a dona. També a través de l'abstracció, mitjançant les formes i les textures, he volgut mostrar les diferents barreres, obstacles i capes que han de superar les dones, en aquesta societat, conscients de les nostres responsabilitats”.Obstacles.
Aquest quadre vol explicar les barreres que ens trobem les dones en aquesta societat, Obstacles que hem de superar per trencar amb els estereotips sexistes. 

 
  Textures de dones.
Aquest quadre mostra diferents tipus de textures, com les mateixes dones. 
Dones amb formes diverses, com ombres en el paisatge social que volem fer-nos veure i pujar
esglaons de llibertat.

Obrint espais.
Obrir la cremallera per deixar espais oberts a les dones